Informacje prawne


Administratorem strony jest:
Zucchetti Promotion & Trade Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 38/3
60-768 Poznań

Informacja prawna

Dziękujemy za odwiedziny naszej strony internetowej oraz zainteresowanie produktami promowanymi przez platformę Extradry. Prosimy o zapoznanie się z następującą informacją prawną.

Ochrona danych

Informacje na temat polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie w zakładce polityka prywatności.

Odpowiedzialność cywilna

Zamieszczone na naszej stronie www treści są przygotowywane i aktualizowane z najwyższą możliwą starannością. Mimo to nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność udostępnianych treści. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną za szkody, powstałe pośrednio lub bezpośrednio w efekcie korzystania z niniejszej strony www.

W przypadku, jeżeli na stronie www znajdują się linki lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich, administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie techniczne tych stron (w szczególności w przypadku zainfekowania wirusami) oraz za zamieszczone tam treści.

Prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe, teksty, ilustracje, wykresy, animacje, filmy wideo, pliki dźwiękowe oraz inne dzieła jak również ich rozmieszczenie na stronie www podlegają ochronie prawa autorskiego i innym normom prawnym chroniącym prawa jednostki. Zawartości niniejszej strony www nie można kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody. Materiały umieszczone na stronie www mogą stanowić własność osób trzecich.

powrót na stronę główną…